Toyota Yaris

KURS B TOYOTA YARIS

KURS B TOYOTA YARIS

Wymagany wiek do rozpoczęcia kursu:
18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy za zgodą rodzica lub opiekuna

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch części. Jest to część teoretyczna i praktyczna.

Część teoretyczna
Szkolenie teoretyczne obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie wykładów i ćwiczeń w trakcie których rozwiązywane są testy na prawo jazdy.

Część praktyczna
Praktyczna nauka jazdy trwa 30 godzin zegarowych i jest prowadzona specjalnie do tego przystosowanym pojazdem – popularną “elką”. W OSK SEZAM nauka jazdy odbywa się: Toyotami Yaris, Volkswagenem UP! Szkolimy na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym. Jeździmy po drogach ekspresowych i autostradach.